\\\ D O R A E M O N S @L I N K \\\

@
l
F B
|gX
M A
o o
hbp ֘A
e k
s E
@